Природна забележителност Каменната сватба, Зимзелен

На около 3-4 км. от Кърджали, в района на село Зимзелен, се намира феномена Каменната сватба, който представлява група от скални образувания, наподобяващи фигури на хора и животни. Природната забележителност е част от Кърджалийските пирамиди, както са наречени, заедно с Каменните гъби до село Бели пласт. Образуванията се високи от 0,5 до 10 метра и групата е разположена на площ от 50 декара. Според учените, изследвали композицията формирането и започва преди около 40 милиона години, когато районът е бил дъно на топло море с непрекъсната вулканична дейност. От утайките пепел и скали се образували риолитови туфи, които след като водата се оттеглила се издигнали на повърхността и след това били подложени на въздействието на вятър, дъжд и слънце. Заради различните минерали в състава на скалите те са с разнообразни цветове-бял, жълт, розов, зелен и ръждивочервен. За природната забележителност има и предание, според което момък от Зимзелен се влюбил в девойка от съседното село и вдигнали сватба. По онова време момите били забулени и се виждали само очите им, но когато сватбата тръгнала към Зимзелен духнал вятър и отвял булото на младоженката. Тогава се разкрила чудната и хубост и свекърът завидял на сина си, след което заради нечистите му помисли всички се вкаменили. Останал само младоженецът, който заплакал и се помолил и той да бъде вкаменен. Това се случило, и днес вкаменените сватбари стоят до малка локва, която се образувала от сълзите на момъка. През 1974 г. скалният феномен е обявен за защитен обект. Желаещите да посетят красивите образувания могат да тръгнат в лявата страна на пътя след отбивката за селото, преди да се влезе в него. До самото шосе има информационна табела, според която пътя до там е 0,35 км. Пътеката е единствена и е посипана с бял варовиков прах и въпреки, че е стръмна, не е много трудна за изкачване.